ΔΟΪΚΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ

Πρώην τραπεζικός υπάλληλος, Αντιπρ. Πολιτιστικού Συλλόγου Μαρμάρου

Πρώην τραπεζικός υπάλληλος, αντιπρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Μαρμάρου, με σπουδές στην διοίκηση  ναυτιλιακών  Επιχειρήσεων. Άνθρωπος από τη φύση του θετικός, δραστήριος και με ενεργή συμμετοχή στα πολιτιστικά και κοινωνικά μας πράγματα.