ΔΟΥΒΙΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

Επιχειρηματίας

Επιχειρηματίας, Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Λευκάδας.