ΓΑΒΡΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Επιχειρηματίας

Επιχειρηματίας, πρώην Δημοτικός Σύμβουλος.