ΓΡΑΜΜΕΝΑΝΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ

Χημικός μηχανικός με εξειδίκευση στη διαχείριση στερεών αποβλήτων

Χημικός μηχανικός, μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, με εξειδίκευση και βαθιά γνώση στους τομείς της πολιτικής προστασίας, της ενέργειας και της διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων.