ΓΡΟΥΖΗ ΤΖΟΓΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Δημόσιος υπάλληλος

Οικονομολόγος, δημόσιος υπάλληλος, πρώην αντιπεριφερειάρχης.