ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Δικηγόρος, πρώην Πρ. ΘΕΜΙΣ Κατασκευαστικής

Δικηγόρος. Επιτυχημένος επαγγελματίας, πρώην πρ. της ΘΕΜΙΣ Κατασκευαστική με σημαντική συμβολή στην προώθηση ολοκλήρωσης του δικαστικού μεγάρου Κέρκυρας, με βαθιά γνώση στην λειτουργία της αυτοδιοίκησης και πλούσια δράση στα κοινωνικά μας πράγματα.