ΚΑΝΤΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ

Ιατρός, πρώην διευθ. Ορθοπεδικής κλινικής Νοσοκομείου Κέρκυρας, πρώην Πρ. Δημ. Συμβουλίου Λευκιμμαίων

Γιατρός. Πρώην Διευθυντής Ορθοπεδικής κλινικής του Νοσοκομείου Κέρκυρας, γνωστός για την προσφορά του στον τομέα της υγείας στον τόπο μας. Γνώστης ως προς τη λειτουργία της αυτοδιοίκησης καθώς έχει διατελέσει Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκιμμαίων, αναπληρωτής Δημάρχου Λευκιμμαίων και Πρόεδρος του Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου