ΚΑΡΔΑΚΑΡΗ ΟΛΥΜΠΙΑ (ΟΛΙΒΙΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Καθηγήτρια φιλολογίας, ειδική παιδαγωγός

Φιλόλογος, ειδική παιδαγωγός (Msc).  Δραστήρια και δυναμική, με προσήλωση και επιμονή στους στόχους που θέτει, με ιδιαίτερη αγάπη και ενδιαφέρον για την στήριξη της εκπαίδευσης και της ειδικής αγωγής.