ΚΟΛΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΚΩΣΤΙΑ) του ΙΩΣΗΦ

Καθηγήτρια βιολογίας

Καθηγήτρια Βιολογίας. Πολυπράγμων με ευρύ πεδίο επιστημονικής κατάρτισης και δράσης. Έχει βαθιά γνώση της ιστορίας και του πολιτισμού του τόπου μας και επιθυμεί συνειδητά να δουλέψει για την ανάδειξή τους.