ΚΟΛΟΜΠΑΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Φοιτήτρια ιστορίας Ι.Π.

Φοιτήτρια ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Δραστήρια κοινωνικά με βαθιά πεποίθηση ότι η ανάδειξη της ιστορίας μας αποτελεί ασύγκριτο πλεονέκτημα των νησιών μας.