ΚΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Πρώην οικονομικός σύμβουλος

Πρώην οικονομικός σύμβουλος. Γνώστης των τοπικών μας πραγμάτων και των δεδομένων της κοινωνίας μας, ικανός και αποδεδειγμένα δραστήριος και αποτελεσματικός.