ΛΟΥΚΕΡΗ ΑΝΤΖΕΛΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

Επιχειρηματίας

Επιχειρηματίας στον τουριστικό τομέα, απόφοιτη ανθρωπιστικών σπουδών Ε.Α.Π.