ΜΑΚΡΗ ΑΜΑΛΙΑ – ΔΗΜΗΤΡΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Ελεύθερη επαγγελματίας, πρώην Περιφερειακή Σύμβουλος

Ελεύθερη επαγγελματίας. Με γνώσεις ως προς την λειτουργία του δεύτερου βαθμού αυτοδιοίκησης καθώς έχει διατελέσει ξανά Περιφερειακή Σύμβουλος. Ενεργή πολίτης, δραστήρια και αποτελεσματική.