ΜΑΛΑΠΕΤΣΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ (ΣΑΣΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Πρώην Διευθύντρια ΙΚΑ Ζακύνθου

Πρώην διευθύντρια ΙΚΑ, πρώην υποψ. Βουλευτής, μέλος της ΧΕΝ Ζακύνθου.