ΜΙΧΑΛΑ ΔΗΜΟΥΛΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του ΙΩΑΝΝΗ

Καθηγήτρια αγγλικών, πρώην Πρ. Συλλόγου Γυναικών Κάτω Κορακιάνας

Καθηγήτρια Αγγλικών, ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου γυναικών Κάτω Κορακιάνας και επί 12 χρόνια Πρόεδρος του εκεί Συλλόγου Γυναικών, δραστήριος άνθρωπος με ειλικρινή αγάπη για την παράδοση και τον πολιτισμό του τόπου μας. Αναρίθμητες και οι κοινωνικές δράσεις στις οποίες έχει συμμετάσχει. Στόχος της είναι να συνεχίσει να προσφέρει μέσα από αυτό εδώ το ξεκίνημα, με θέληση και σθένος να προσφέρει ένα καλύτερο και αξιοπρεπές μέλλον στα παιδιά μας.