ΜΙΤΣΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΜΑΛΙΜΠΟΥΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Δασικός υπάλληλος, Πρόεδρος Διαδημοτικής λιμνοθάλασσας Κορισσίων, Πρ. Δημ. Κοινότητας Αργυράδων

Δασικός υπάλληλος. Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Αργυράδων, Πρόεδρος της Διαδημοτικής Επιχείρησης Λιμνοθάλασσας Κορισσίων, νέος και δυναμικός άνθρωπος με ιδιαίτερο και ενεργό ενδιαφέρον για την προστασία του περιβάλλοντος του τόπου μας.