ΜΟΣΧΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ του ΛΕΩΝΙΔΑ

Επιχειρηματίας, πρώην Νομαρχιακή και Περιφερειακή Σύμβουλος

Επιχειρηματίας. Ενεργή και ικανή πολίτης. Γνωρίζει πως λειτουργεί η αυτοδιοίκηση καθώς έχει διατελέσει τόσο Νομαρχιακή όσο και Περιφερειακή Σύμβουλος.