ΜΟΥΜΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ του ΠΕΤΡΟΥ

Έμπορος

Έμπορος. Άνθρωπος με πολύχρονη ενασχόληση και τριβή στον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, επιτυχημένη, με θέληση για εργασία στον τομέα στήριξης της τοπικής οικονομίας.