ΠΕΤΤΑΣ ΓΕΝΝΑΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ

Πρώην Υπάλληλος ΔΕΗ

Πρώην υπάλληλος ΝΠΙΔ.