ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ του ΠΕΤΡΟΥ

Ιατρός, διευθυντής Ορθοπεδικής κλινικής Νοσοκομείου Κέρκυρας, ρώην Αντινομάρχης και Αντιπεριφερειάρχης

Διευθυντής της Ορθοπεδικής Κλινικής του Νοσοκομείου Κέρκυρας, με πολύχρονη συμμετοχή και δράση στην αυτοδιοίκηση, με έργο σημαντικό κατά τη θητεία του τόσο ως Αντινομάρχης όσο και ως Αντιπεριφερειάρχης.