ΣΩΜΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ

Δικηγόρος

Δικηγόρος. Νέος άνθρωπος με γνώση της καθημερινότητας, με όρεξη για συμμετοχή και προσφορά έργου στον τόπο μας.