ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ

Δημοτική Υπάλληλος, ιστορικός, μεταπτυχιακή φοιτήτρια πληροφορικής

Πέρα από δημοτική υπάλληλος, είναι και ιστορικός, αλλά και μεταπτυχιακή φοιτήτρια πληροφορικής. Αισιόδοξος και δραστήριος άνθρωπος με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την στοχευμένη προβολή του πολιτισμού μας.