ΣΟΥΠΙΩΝΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ του ΑΙΜΗΛΙΟΥ

Υπάλληλος της Διεύθυνσης Δασών

Υπάλληλος της Διεύθυνσης Δασών, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας μας, γνώστης κάθε σπιθανής αυτού εδώ του νησιού.