ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ

Επιχειρηματίας

Επιτυχημένος στην επαγγελματική του δράση, με θέληση για στήριξη της τοπικής οικονομίας, οργανωτικός, μεθοδικός, αποτελεσματικός.