ΤΡΙΒΥΖΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ

Ελεύθερη Επαγγελματίας

Ελεύθερη επαγγελματίας, άνθρωπος αισιόδοξος, δυναμικός και οργανωτικός.