ΖΗΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Υπάλληλος ΑΔΜΗΕ (πρώην ΔΕΗ), μέλος Δ.Σ. ΚΟΙΣΠΕ, μέλος Δ.Σ. Νοσοκομείου

Υπάλληλος ΑΔΜΗΕ (πρώην ΔΕΗ). Μέλος του Δ.Σ. του Νοσοκομείου Κέρκυρας, μέλος του Δ.Σ. του ΚΟΙΣΠΕ, οπαδός της συναίνεσης και της συνεργασίας, έντιμος και αγαπητός στην κοινωνία μας.